הוראהשםמרצהמשעהעד שעהחדר
אירוע מיוחדוועדות פדגוגיות 08:0016:002112חישיבות בניין 2 - הנדסאים
אירוע מיוחדשי בסקין 08:0022:001201 בניין 1 - קולנוע
השלמהעקרונות התכנון האדריכלי ד'גולן אלמוג09:0018:00 
בוחןאנגלית- 14.8 שעה 12.30 12:3016:3011003 מעבדה בניין 11-אקדמיה
בוחןאנגלית- 14.8 שעה 12.30 12:3016:308002 בניין 8 - אקדמיה
בוחןאנגלית- 14.8 שעה 12.30 12:3016:308004 בניין 8 - אקדמיה
שיעורעבריתגב' גליה בובמן12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורעבריתגב' זהבה-נעמי משה12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורעבריתגב' אוריאנה בן-אבא גולן12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורמיומנויות אקדמיותמר אמיתי שני12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורמיומנויות אקדמיותגב' ירדן חג'בי12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורמבוא למתמטיקהגב' בת-אל דונאל זגורי12:4516:00מזכירות המחלקה מזכירות המחלקה
שיעורעבריתגב' גליה בובמן12:4516:0014101 בניין 14
שיעורעבריתגב' זהבה-נעמי משה12:4516:0014103 בניין 14
שיעורעבריתגב' אוריאנה בן-אבא גולן12:4516:0014105 בניין 14
שיעורמיומנויות אקדמיותמר אמיתי שני12:4516:0014102 בניין 14
שיעורמיומנויות אקדמיותגב' ירדן חג'בי12:4516:0014104 בניין 14
שיעורמבוא למתמטיקהגב' בת-אל דונאל זגורי12:4516:0014001 בניין 14
הזמנת חדרתולדות המערבמר פאמי אבו אלקיעאן16:0017:3014001 בניין 14
אנגלית בסיסיתגב' רביד טהר הדר16:0018:3012201 בניין 12-אקדמיה
אנגלית בסיסיתגב' טאטיאנה יעקבזון16:0018:3012202 בניין 12-אקדמיה
אנגלית מתקדמים אמר אשר-פבל מלמוד16:0019:1512102 בניין 12-אקדמיה
שיעוראנגלית מתקדמים בד"ר אינה סמירנוב-אוקנין16:0019:1512203 בניין 12-אקדמיה
שיעוראנגלית מתקדמים בד"ר יערה קרן16:0019:1512204 בניין 12-אקדמיה
בוחןאנגלית 14.8 שעה 16.00 16:0020:0010002מעבדה בניין 10-אקדמיה
בוחןאנגלית 14.8 שעה 16.00 16:0020:009001 בניין 9 - אקדמיה
בוחןאנגלית 14.8 שעה 16.00 16:0020:009003 בניין 9 - אקדמיה
בוחןאנגלית 14.8 שעה 16.00 16:0020:009102 בניין 9 - אקדמיה
בוחןאנגלית 14.8 שעה 16.00 16:0020:009103 בניין 9 - אקדמיה
שיעורעיצוב גרפי וגרפיקה ממוחשבת 16:3021:3015014מעבדה בניין 15-מתחם כוורת
שיעוראנגלית עסקית 16:3021:3015012 בניין 15-מתחם כוורת
שיעוראנגלית טרום בסיסית ב'מר אברהם טפר17:0020:0015026 בניין 15-מתחם כוורת
בוחןאנגלית -14.8 שעה 17.00 17:0021:009104 בניין 9 - אקדמיה
התאמות - בחינותבחינה:סדר דין אזרחי (בחינה) [---] 17:3020:308202 בניין 8 - אקדמיה